top of page
Search

Belijden, Bekeren en Vergeving.

Belijden, Bekeren en Vergeving.


“En wanneer Mijn volk zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de Hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” 2 Kronieken 7:14

Maandag 23 augustus, het begin van een bijzondere reis van 21 dagen bidden en vasten met elkaar en vooral samen met God. Ik ben dankbaar dat ik de eerste devotie mag schrijven en ook vol verwachting over wat God gaat doen in onze levens, doorbraken daar waar we al zolang bidden en strijden, zegen daar waar de Hemel al jaren gesloten lijkt, wijsheid in situaties die ons al zo lang gebonden houden. Maar ik denk ook dat God vol verwachting is over wat wij gaan doen met onze levens. Zullen ze werkelijk de tijd nemen om van Mij te horen? Zullen ze luisteren als Ik ze wijs op de zaken die ze wellicht liever verborgen houden? Zullen ze bereid zijn om zich te bekeren zodat Ik ze zegenen kan?


Ik denk dat ons verlangen niet opweegt tegen het verlangen dat God heeft om onze gebeden te beantwoorden. Maar zijn we bereid om dat te doen wat God van ons vraagt?

Bidden en vasten in geen passieve reis, het is een reis die ook van onze kant stappen vraagt.


De eerste stap zet je door mee te doen, door ervoor te kiezen tijd apart te zetten voor God, om jezelf te disciplineren en door het vasten je te vernederen voor God. Zoals in 2 Kronieken staat beschreven;

“…zich verootmoedigt en zij bidden en zoeken mijn aangezicht..”

Maar er is meer, vasten is een stap in verootmoedigen (vernederen) voor God. Echter hierin kunnen we een hele belangrijke stap niet overslaan! God roept ons ook op om ons te bekeren van onze boze wegen! Een sleutel die God ons in Zijn woord geeft zowel in het oude als het nieuwe testament om van Hem te ontvangen is belijden, bekeren en vergeven. Belijden van zonde in je leven, bekeren van de uitvoering ervan en jezelf en anderen vergeven voor de gevolgen ervan. Zonde is vanaf het begin van de schepping een blokkade geweest op de zegen van God en de hele bijbel staat vol met verhalen die de nadelige gevolgen ervan beschrijven. God roept ons! “Als jullie Mijn zegen willen, bekeer je dan!” Bekeren betekend, omkeren, weglopen, ofwel, niet meer doen.


Als je je bewust bent van zonde in je leven, belijd dit dan aan God, weet dat Jezus voor ons aan het kruis de straf voor alle zonde al gedragen heeft en laat je door de vijand niet veroordelen. Belijd het, bekeer je en ontvang vergeving. En vergeving is niet een gevoel, vergeving, zowel het ontvangen ervan als het geven, is een daad van geloof. Een daad van geloof die je vrijzet om te kunnen ontvangen van God.


En dan nog twee dingen die ik wil noemen, soms strijd je al zo lang tegen een bepaalde zonde, je vraagt steeds vergeving maar ervan bekeren lijkt niet te lukken, vraag dan God voor inzicht en gebruik deze tijd van bidden en vasten om er voor eens en voor altijd mee te breken. God zal je laten zien hoe dit te doen. En het tweede, het zou kunnen dat je je niet bewust bent van zonde/ onvergevingsgezindheid in je leven. Je hebt alles beleden, mensen vergeven waar je je bewust van bent maar hebt toch je doorbraak niet op bepaalde gebieden. Vraag dan aan de Heer je te laten zien of er nog verborgen zaken zijn in je leven. Juist met bidden en vasten ben je veel gevoeliger voor de leiding van God door Zijn Heilige Geest. Hij zal je wijsheid en inzicht geven als je Hem daarom vraagt, en deze zaken als ze er zijn aan je openbaren.


Gods zegen!

Ruben Berghuis


Gebed om (hardop) te bidden:

“Vader God, dank U voor het verlossende werk dat door Jezus aan ons gegeven is, ik belijd U mijn zonden (benoem waar de Heilige Geest je bewust van maakt) en dank U voor de vergeving die er is door Jezus Christus, ik vergeef ook (noem wie je vergeeft, en wat deze persoon je heeft aangedaan) en laat het los en vraag U mijn wonden hierin te genezen. En Vader God, openbaar mij, geef mij inzicht daar waar ik nog onvergevingsgezindheid heb en verborgen zonden en help mij om ook hier mee af te rekenen in de komende periode van bidden en vasten zodat niets in de weg staat voor de doorbraken waar wij voor bidden. In Jezus naam, Amen.”60 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page