top of page
Search

Dag 6


Lees Efeziërs 4:31-32 (NBG51)

Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Heeft u een tegenslag of teleurstelling in uw leven ervaren? Zo ja, bent u in staat om verder te gaan of wordt uw leven nog steeds geplaagd door de pijn?


Misschien bent u zwaar gekwetst door iemand die dicht bij u staat. Mogelijk heeft u als kind mishandeling of het verraad van een echtgenoot in latere jaren meegemaakt. Er zijn zoveel dingen die ons pijn kunnen doen. Soms is er sprake van pijnlijke herinneringen aan onrecht of vernederingen die heel diep ingrijpen in de ziel van een mens. Daardoor kunnen wonden ontstaan die onzichtbaar zijn voor anderen en die zich maar moeilijk sluiten. Als de wond zich (na jaren) toch gesloten heeft en we dus de pijn niet meer zo erg voelen, blijft het vaak een gevoelige plek, die gemakkelijk weer pijn gaat doen als we met het verleden geconfronteerd worden.


Soms worden het trauma’s die ons leven van tijd tot tijd blijven beheersen, ons angsten geven of slapeloosheid. De voornaamste oorzaak daarvan is meestal, dat we de pijn zijn blijven koesteren, totdat zij ontaardt in bitterheid. Bitterheid is een blokkade in het ontvangen van Gods zegeningen.


Jezus leert ons, altijd te vergeven. (Mat.6:12) “en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” . Toch is vergeven niet altijd makkelijk, het kan zelfs erg moeilijk zijn, vooral als men niet helemaal door heeft wat ‘vergeven’ betekent.


Het oorspronkelijke Griekse woord ‘vergeven’ betekent letterlijk loslaten. Deze betekenis houdt in dat je vergeven kan, door God te bidden u de kracht te geven om hetgeen gebeurd is los te laten, hoe de ander er ook nog tegenover staat. In het ideale geval heeft de persoon die u iets heeft aangedaan spijt en wil hij of zij het goedmaken en dan kan er ook verzoening plaats vinden. Verzoening betekent dat de relatie zich weer kan herstellen. (meer hierover op dag 7) Maar soms is dat niet zo en kun je even goed vergeven


Onze zonden zouden ons absoluut naar de hel gebracht hebben. Maar Hij vergaf ons en daarom zullen ook wij moeten vergeven wat anderen ons aandoen, ongeacht of zij hun fouten inzien en/of ons om vergeving vragen. Want zonder vergeving belasten wij onszelf en worden we een gemakkelijk prooi voor demonen van haat en bitterheid.


Sommige mensen zeggen: “ik heb niet het gevoel dat ik kan vergeven”. Vergeving is niet gebaseerd op een gevoel; maar op een besluit. Het is geen zaak van emoties, maar een zaak van uw wil. Vergeving hoef je niet te voelen; je moet het willen. als je een wedergeboren kind van God bent, dan zul je door Gods kracht in staat zijn dit te willen. Zo beschouwd is vergeven dus niet moeilijk. Het is een handeling van de wil en een uiting van de lippen. Je besluit het; je zegt het; en dat is dat! wees specifiek en noem mensen bij de naam: “Heer, ik vergeef mijn man; ik vergeef mijn vrouw, ik vergeef mijn schoonzoon, mijn broeder of zuster, mijn vriend, oom of tante… . Zoals ik wil dat U mij vergeeft, zo vergeef ik hen.” Begin daarna te bidden voor de betreffende persoon die u heeft vergeven en zegen hem of haar in Jezus naam.


Als je echt heel boos op iemand bent, en daar dagelijks in je gedachten mee bezig bent kan vergeving je verlossen. Het kan je een vrij gevoel geven zonder dat je jezelf vernedert. Je vergeeft de ander zodat jij verder kunt. Je hoeft het echter niet te vergeten. Je geeft jezelf gewoon de ruimte om nieuwe, meer positieve gevoelens in je leven toe te laten.(H.H.)


Uitdaging:

Ga met u gevoelens naar de Heer Jezus toe en geef het in geloof aan Hem. Als we oprecht naar de Heer gaan, zal de woede langzaam uit ons varen en komt er bevrijding. Zo mogelijk, laat het degene weten dat u hem of haar vergeven hebt. Maar wellicht is het ook niet mogelijk om dat direct te gaan zeggen, geef dat dan over aan God, vergeven doet u in principe voor uzelf. Begin voor die andere persoon te bidden en zegen hem of haar in Jezus naam en u zult vrij zijn.


Jezus zegt in Johannes 8:36: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

God Zegen,

Ps. Randy

117 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page