top of page
Search

Geen wapen of aanklacht


Elk wapen dat tegen U wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen U opstaat, zult U schuldig verklaren. Jesaja 54:17 HSV

Ik weet niet van u, maar mijn vijanden verstoppen zich niet in de tuin, om een verrassingsaanval op mij uit te voeren. Of wanneer ik op straat loop dat ik moet weg duiken voor een vurige pijl. Ik denk dat het bij u ook niet zo gaat. Nee, de aanvallen die we ervaren zijn subtieler van aard en als je niet attent bent, heb je niet eens door dat je wordt aangevallen.


We hebben een vijand die erop uit is om onze relatie met God de Vader stuk te maken. Hij doet er alles aan om ons geloof te breken. Een van zijn tactieken is om ons te laten twijfelen aan wie wij zijn, onze identiteit. Mensen in deze tijd weten vaak niet wie ze zijn, wat hun doel is in het leven, wat ze willen. Geen wonder dat de zelfhulp industrie gigantisch is gegroeid. Maar ook wij als kinderen van God worstelen vaak met onze identiteit. Een gedachte die op popt in ons hoofd, waarin we denken dat we niet waardevol zijn, of we niet goed genoeg zijn, zelfs dat we geen roeping zouden hebben.

Maar het kunnen ook gebeurtenissen zijn, die ons doen twijfelen; “als God werkelijk om mij geeft waarom gebeurt dit dan in mijn leven”?


Het zijn pogingen van de vijand om ons te beroven van onze nieuwe identiteit in Christus. Op het moment dat wij niet weten wie we zijn en gaan twijfelen aan God, zullen we nooit het leven leiden dat Hij voor ons heeft bedoeld.


In Jesaja 54:17 lezen we hoe God ons belooft dat Hij ons zal beschermen.

Maar laten we eens kijken naar de context van deze krachtige belofte.

Op het moment dat God deze belofte doet is het volk Israël nog steeds in ballingschap in Babylon. Hij vertelt hen dat hun toekomstige vijanden hen niet zullen raken. Het is een belofte van Hoop voor de toekomst!


Ik kan me zo voorstellen dat het volk Israël alle hoop had verloren. Daar zitten ze dan in een vreemd land met vreemde mensen, andere gebruiken, een andere kledingstijl, een ander geloof, ander eten. Ook wij zitten vaak in een situatie van “ballingschap” gevangen in een identiteitscrisis of in onzekere of onduidelijke omstandigheden. Wanneer alles om ons heen geen teken geeft dat God met ons is. We gaan dan twijfelen aan wie God zegt dat hij werkelijk is en daardoor ook twijfelen aan wie wij zelf zijn. Hetzelfde geldt wanneer we ervaren dat we geen hoop hebben voor een doorbraak in ons leven.


In de periode van vasten zullen we waarschijnlijk meer strijd ervaren, omdat de vijand niet wil dat we dit doen. Maar wanneer wij strijd ervaren (worden aangevallen), mogen we weten dat God ons beschermt en dat Hij ons een hoopvolle toekomst geeft. Het betekent niet dat we geen strijd zullen ervaren. Strijd zal er altijd zijn. Ook onze Heer zelf ging aan het kruis en heeft alles moeten doorleven, maar Hij is opgestaan en heeft alles overwonnen. Dit is voor ons ook een beeld om te weten dat God ons altijd de overwinning geeft. In Johannes 16:33 staat:


Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Ik kan niet helpen Gods diepe liefde voor ons te ervaren wanneer ik zie hoe Hij ons keer op keer weer verlost. Net als het volk Israël, laat God ons nooit alleen. Hij heeft ons een nieuwe identiteit gegeven! Hij roept ons in een relatie met Hem door zijn Zoon en alles wat deze relatie in de weg staat moet wijken. God wil dat we weten wie we in Hem zijn, zodat Hij Zijn doel hier op aarde met ons kan vervullen. Dus broeder en zuster wanneer u wordt aangevallen, weet dan dat God voor u strijd!


Kolossensen 3:9 BB want jullie hebben je oude “ik” met zijn oude manier van doen weggedaan. Jullie zijn nieuwe mensen geworden. En jullie zullen steeds verder volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie maker lijken.

Gebed

Lieve Vader, dank U voor alles wat U voor ons heeft gedaan. Dank U voor de Hoop die U brengt te midden van onze turbulente levens. Dank U dat U ons een nieuwe identiteit heeft gegeven in de Heere Jezus. Dank U dat U ons beschermt tegen elk wapen dat tegen ons wordt vervaardigd en tegen elke aanklacht. Dank U voor Uw wapenuitrusting en dank U dat U ons heeft geleerd hoe wij weerstand kunnen bieden tegen de vijand. Help ons om te leven zoals U het voor ons heeft bedoeld, zodat wij Uw naam mogen verhogen hier op aarde.


Amen.


Urmila

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page