top of page
Clipboard

Stichting Give Life

Statutaire naam : Stichting Give Life

RSIN : 860391097

KvK nummer : 75769786

Bezoekadres : Lasondersingel 15, Enschede

Telefoonnummer : 0686084209

E-mailadres : stichtinggivelife@gmail.com

Eerste inschrijving handelsregister : 6 september 2019

Activiteiten : Religieuze organisatie

 

Doelstelling/ Missieverklaring

Stichting Give Life heeft als doelstelling het verlenen van hulp en steun aan Thrive City Church Enschede en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Deze doelstelling is nader omschreven in de verklaring van Thrive City Church Enschede, genaamd ‘Onze Missie’’ deze wordt beschreven in onderstaande alinea.

Thrive City Church is geroepen om mensen te helpen genade en vrijheid te vinden in Christus, om toegewijde discipelen van Jezus te worden zodat zij voorspoedig zijn in alles wat zij doen.

In het bijzonder houdt Thrive City Church zich o.a. ook bezig om zich op maatschappelijk vlak in te zetten voor de samenleving van de stad Enschede.

Beleidsplan

Het bestuur van Stichting Give Life is verantwoordelijk voor alle materiele, personele en financiële zaken. Om alle activiteiten, de huisvesting, en andere bijkomende posten te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit vaste vrijwillige bijdrage van de kerkleden, wekelijkse collecte en fundraising activiteiten.

De penningmeester en een samengesteld team van de administratie bevoegd vrijwillige lid van de gemeente ontvangt en beheerst deze financiële middelen en is tevens ook verantwoordelijk voor de betaling van de vasten lasten behorende bij de kerkelijk exploitatie. Aan het einde van het kalenderjaar worden de jaarcijfers opgemaakt.

Deze cijfers zullen worden gebruikt als basis voor de begroeting van het volgende kalender jaar.

Zowel het financieel jaarverslag als de begroting zal worden gepresenteerd in een kerkleden vergadering die in het 1e kwartaal zal worden gehouden. Het beleid van de kerk is om te voldoen aan de missieverklaring die beschreven staat bij de doelstelling. Om koers te behouden zullen er elk jaar per kwartaal doelen worden geformuleerd die ook per kwartaal met het bestuur en aangestelde vrijwilligers zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

 

 

 

Bestuurssamenstelling

Het kerkgenootschap heeft een driehoofdig bestuur in de functies van:

voorzitter, secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid

Het bestuur krijgt geen vergoeding en er is momenteel geen personeel in dienst. 

Financiële verantwoording

Financiële planning voor 2020/2021

Allereerst willen wij zorgen dat de exploitatie kosten worden voldaan en dat deze in een Begroting zichtbaar worden. Alle extra gelden zullen worden geïnvesteerd in het optuigen van de samenkomst locatie.

Financiele verslagen

Jaarverslag + financieel overzicht 2020 

Financieel verslag "Love in Action"

Contact

Thanks for submitting!

bottom of page