top of page
Search

Wedergeboorte, geboren in een nieuwe familie


The New you

Daarom is iemand die een met Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. 2 kor. 5:17

Wie jij voor je bekering was, ben je nu niet meer, nu je in Christus bent. De Heilige Geest is in jou komen wonen om jou daaraan te helpen herinneren. Bepaalde dingen die je als je oude mens deed kan/wil je niet meer doen in je nieuwe mens, door de Heilige Geest die in jou is komen wonen, en jou daarvan overtuigt.


Maar God is trouw en rechtvaardig om je steeds weer te vergeven van jou zonden, wanneer je vrijmoedig tot Hem komt en je zonden belijd, het is dan dus niet de bedoeling je vrij kan zondigen omdat Gods genade zo groot is, maar het is de bedoeling dat je vrij komt van de zonden.


Schep o God een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Psalm 51:12

Zo hebben wij als de nieuwe mens het nodig dat God ons een nieuw hart geeft en ons denken vernieuwd, en als wij denken dit uit onze eigen kracht te kunnen doen falen we keer op keer.


De kracht van proclamatie is hierbij ook van belang, vraag God regelmatig jou hart te zuiveren en je geest standvastig te maken, het gebeurd dan ook niet meteen, maar je voed jezelf op die manier, daag jezelf uit, en zo zal je merken dat je erin gaat groeien, belangrijk is wel dat je ook geloofd wat je proclameerd, geloof is de sleutel!


Als de nieuwe mens verlang je bv. ook naar een leven van gebed, verlang je naar lofprijzing en aanbidding, je bezoekt trouw de bijeenkomsten


Hebr.10:25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen

en als je een keer niet kan, volg je het via de livestream. Kortom heb je een verlangen om het hart van God te raken, en je te laten lijden door de Heilige Geest.


Vader, wat er ook is in mijn leven, wat er ook in mijn ziel is gezet, als het niet van U is, wil ik het niet daar hebben, als ik vandaag verkeerde keuzes heb gemaakt, weet ik dat het goed komt, dus daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hij laat me zien hoe ik vrij kan zijn, met mijn wil kies ik ervoor om elke duisternis, elke verslaving, kritiek, veroordeling en veroordelende houdingen, aanklacht, woede, angst, verdriet, depressie, wanhoop, leugens, alles van de vijand los te laten, ongeacht hoe het daar kwam, verlaat mijn ziel nu in Jezus Naam, het heeft geen plaats in mij, ik verlos mijzelf van elke geest van zwakheid, ziekte, armoede en gierigheid. Ik verbreek elke zielenband van mensen, plaatsen of dingen (maak alle rommel van deze wereld los van je ziel, probeer dit zo vaak mogelijk doen, voordat het slapen gaan bv.)


Vader ik kies met mijn wil om al die lagen van mijn ziel terug te roepen, al die delen van mij die ik aan mensen, plaatsen of dingen heb gegeven die niet van U zijn, ik roep ze nu terug in Jezus Naam. Vader, ik kies met mijn wil voor Uw liefde, Uw goedheid, Uw genade, Uw vrede, Uw vreugde, Uw creativiteit en Uw wijsheid, Ik dank U Vader en ontvang het in de machtige naam van de Here Jezus Christus.


AMEN

Blessings Gwendolyn


52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page