top of page
Search

Een open Hemel


Wat betekend het om te leven onder een open hemel?


Er zijn verschillende plekken in de bijbel waarbij het woord van God spreekt over de zegeningen van God als gevolg van een “open Hemel” over ons leven.

Om te kunnen genieten van de zegen van Gods “open hemel” is het belangrijk dat wij ons bekeren en ons oude leven achterwege laten.


Het is belangrijk dat wij in overeenstemming komen met God zijn woord zoals hij het bedoeld heeft zie als voorbeeld het onze vader gebed in Mat. 6:10

“Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede in de Hemel alzo ook op aarde.”

In het oude testament kunnen wij lezen hoe God reeds tot het volk beloofd over de gevolgen van een “open hemel” over hun leven.


Deutronomiun 28:1-12

1 Luister heel goed naar jullie Heer God en houd je precies aan alles wat ik jullie vandaag beveel. Dan zal jullie Heer God ervoor zorgen dat het met jullie beter gaat dan met alle andere volken op aarde. 2 De volgende zegeningen zullen allemaal over jullie komen als jullie doen wat jullie Heer God zegt: 3 De Heer God zal jullie zegenen in de stad en op het veld. 4 De Heer God zal jullie kinderen, jullie oogsten en de jonge dieren van jullie vee zegenen. 5 De Heer God zal jullie manden en jullie bakplaten zegenen. 6 De Heer God zal jullie zegenen wanneer jullie weggaan en wanneer jullie thuiskomen. 7 De Heer God zal ervoor zorgen dat jullie al je vijanden zullen verslaan. Langs één weg zullen ze jullie aanvallen, maar langs zeven wegen zullen ze voor jullie vluchten. 8 De Heer God zal jullie oogsten zegenen en alles wat jullie doen. Hij zal jullie zegenen in het land dat Hij jullie gaat geven.

9 Houd je aan de wetten en leefregels van jullie Heer God en leef zoals Hij het wil. Dan zullen jullie zijn volk blijven, zoals Hij heeft gezworen. 10 Alle volken van de aarde zullen zien dat de Heer jullie beschermt. En ze zullen ontzag voor jullie hebben. 11 De Heer zal in alles goed voor jullie zijn. Jullie vrouwen zullen gezonde kinderen krijgen. Het vee zal gezonde jongen krijgen. De grond van het land dat de Heer God aan jullie voorvaders Abraham, Izaäk en Jakob beloofd heeft, zal goede oogsten opleveren. 12 De Heer zal zijn schatkamer, de hemel, voor jullie openzetten: op tijd zal Hij regen geven voor het land. Hij zal alles zegenen wat jullie doen. Zo zullen jullie aan veel volken uitlenen, maar zelf zullen jullie van niemand iets hoeven te lenen. 13 De Heer zal ervoor zorgen dat jullie de leiding hebben, zoals een hoofd, en dat jullie niet achteraan komen, zoals een staart. Het zal steeds beter met jullie gaan, en nooit slechter. Maar dan moeten jullie wel gehoorzamen aan de wetten van de Heer God die ik jullie vandaag geef. 14 Jullie mogen er niets aan veranderen en geen andere goden gaan aanbidden en dienen.

Op diverse pekken in de bijbel kunnen wij verder lezen over de zegeningen van een open hemel:

In Handelingen 10 kunnen we het verhaal lezen van Petrus die richting en antwoord kreeg dmv een visioen als het gevolg van een “open hemel” ervaring.

In Mattheus 3: 15-16 lezen wij over de doop van Jezus de Heilige Geest op hem neerkwam toen de hemel openging.


In Mattheus 6:33 lezen wij

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en alles zal u bovendien geschonken worden.

In maleachi 3:10 worden wij uitgedaagd om de Heer te vertrouwen met onze financiën en dat wij Hem op zijn woord kunnen testen en dan zullen wij een “open hemel” voorziening ervaren.


Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.

Ik weet niet waar u God voor geloofd, maar als ik zo zijn woord lees zie ik dat er hoop is voor elke onmogelijke situatie.

Kom in lijn met Gods woord en in overeenstemming en zie of hij niet zal doen wat hij heeft beloofd.

Gods zegen!

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page