top of page
Search

Dag 2Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9 NBG51

Ieder mens word met een zondige natuur geboren en het gevolg kunnen wij dagelijks om ons heen zien. De mensheid heeft te kampen met ontelbaar veel problemen en moeilijkheden. Dit alles heeft en principe allemaal een wortel in de zonde.

Als we kijken naar het begrip "zonde"

Kunnen wij allemaal wel iets opnoemen dat in direct verband staat zoals, niet stelen, doden, leven in overspel, hoererij etc.

Maar de zonde is meer dan dat, Romeinen 14:23 zegt alles wat niet uit geloof is, is zonde. Dus de dingen die wij in eigen kracht of kunnen proberen te doen.


Tijdens deze periode wil ik een ieder bemoedigen om voor de troon van God te komen met een open hart. Voordat wij denken nou en ik ben best ver in de Heer ik bid goed en ik heb het wel allemaal voor mekaar.


Vraag God om jou hartgesteldheid kenbaar te maken. Vraag God jou motivaties, Integriteit en karakter te doorzoeken. En jou te laten zien welk onderdeel van je hart gezuiverd moet worden. Merk je bepaalde dingen van jezelf? Dat je gauw geïrriteerd bent, boos bent, angstig bent, moe bent, defensief wanneer iemand je wat zegt.

Vraag God waar het vandaan komt.


Uitdaging voor vandaag:

bid Psalm 139:23-24 HSV

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Mireille Cicilia

105 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page