top of page
Search

Je zult niet beschaamd worden


Heb jij je weleens geschaamd? Geschaamd over de dingen die je in het verleden hebt gedaan. En misschien leef je nu nog steeds met schaamte. Je wordt er verdrietig van en het knaagt aan je. Je weet niet zo goed hoe je er mee moet omgaan.

Dan wil ik je bemoedigen met Jesaja 45:17


Israël echter wordt door de HEERE verlost: een eeuwige verlossing. U zult niet beschaamd en niet te schande worden, voor eeuwig niet, nooit!

Het woord beschaamd betekent hier in het Hebreeuws: om te schande te worden gezet, beschaamd, teleurgesteld, ontdaan.


Israël had van alles meegemaakt, zij hadden de Heer verlaten en als gevolg daarvan waren zij in gevangenschap genomen door andere volken. Maar hier gaf God ze wederom een belofte en eigenlijk ook een vertroosting. Je zult niet meer beschaamd komen te staan en niet meer te schande worden gezet. Ik weet niet hoe het volk daarin stond, of ze op deze belofte gingen staan of toch hun twijfels hadden. Maar als God iets beloofd dan is Hij trouw en dan houdt Hij zich aan zijn Woord. Hij is geen mens dat Hij liegen kan.


Deze belofte geldt ook voor ons. Want wij zijn ook Gods volk. Hij beloofd aan jou en mij dat wij niet beschaamd zullen komen te staan. De dingen die wij in ons verleden hebben gedaan, daar heeft Jezus al mee afgerekend aan het kruis. Je bent een nieuwe schepping. Dus de aanklacht is weg, het bewijs is vernietigd.


Maar dan zit je misschien nog steeds met je gevoel en toch die angst, is het echt zo? Hoef ik mij niet meer te schamen, is de schande mij ontnomen? JA! Ga staan in wat Gods Woord zegt, en laat je niet leiden door jouw gevoelens. Wanneer je gaat staan in wat het Woord zegt en daarop zal mediteren dan plant je zaadjes van geloof in je hart die uiteindelijk vrucht zullen dragen. Je gevoel is niet leidend, maar wat Gods Woord zegt.

Er is echter wel een belangrijke kanttekening. Waar zet jij jouw vertrouwen op? Waar zet jij jouw hoop in?


Psalm 25:3 Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.

Romeinen 10:11 Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.


Onze hoop ligt in Christus. Onze redding is in Christus. Ons vertrouwen is in Christus. Onze afhankelijkheid is van Christus.


Als wij met heel ons hart alles van Hem verwachten, dan weten wij dat wij niet beschaamd en te schande gezet worden. Hij zal ons verlossen, straks in de eeuwigheid, maar ook nu wilt Hij ons verlossen van dingen die ons kunnen beschamen.


Gebed:

Vader God, dank U voor uw verlossing door Jezus Christus. Dank U wel dat ik mij niet meer hoef te schamen voor mijn verleden. Maar dat ik mag staan op Uw belofte, dat als ik alles van U verwacht dat ik niet beschaamd zal komen staan! Omdat mijn geloof in U is. En U bent trouw!


Naomi Appelhof

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page