top of page
Search

Dag 11Uw genade is m genoeg, een nieuw fundament

Lees Galaten 2:15-16 en 2 Korintiërs 12:9

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.” 2Korintiers 12:9 NBG51

Genade krijgt je van God. Je krijgt genade niet omdat je zoveel goede daden hebt verricht.


“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God” Efeziërs 2: 8 NBG51

God heeft het plan gemaakt en Jezus heeft het uitgevoerd. Jezus streef aan het kruis voor al onze zonden, zodat wij weer bij God kunnen komen door de Heilige Geest. En wij zondaars hebben dat niet verdiend door onze goede daden, maar omdat God zoveel van ons houdt heeft Hij Zijn enig geboren zoon gegeven om voor ons te sterven. Dat is genade. Genade is het fundament waarop ons geloof is gevestigd. Door die genade zijn wij gered. En hoewel wij zwak zijn en vaak ten val komen, zal Zijn genade ervoor zorgen dat wij weer in kracht opstaan en verder kunnen.


Het komt voor dat wij teleurgesteld worden en anderen niet kunnen vertrouwen. We kunnen niet geloven dat zij in staat zijn om ons pijn te doen. Ze behandelen ons als oud vuil of zeggen zulke nare dingen over ons. De teleurstelling doet pijn en soms raken wij verbitterd hierdoor. En willen liever niet meer met bepaalde mensen omgaan. En dat zorgt ervoor dat wij langzaam maar zeker bij God vandaan raken. Ons gedrag wordt anders en doen wij op onze beurt anderen pijn. Op deze manier rechtvaardigen wij onze daden. Maar dat is een leugen. We kunnen mensen niet met gelijke munten betalen, want rechtvaardigheid komt niet uit de wetten(oog voor oog, tand voor tand(Leviticus 24:20)), maar uit ons geloof in Jezus Christus.

“Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.” Galaten 2:15-16 NBG51

We beseffen niet dat we eigenlijk zwak zijn en juist nu naar God moeten, zodat Hij de kracht kan geven om door te zetten. Want in onze zwakte zal Hij ons kracht geven. Kracht om aardig te blijven, kracht om te glimlachen, kracht om vriendelijk te blijven, kracht om behulpzaam te blijven, ja kracht om door te zetten zonder ons gedrag te laten beïnvloeden door de manier waarop wij zijn bejegend. Zodoende maken wij God groot en zijn wij een voorbeeld voor velen. En dan zullen wij roemen.

Want anderen zullen het zien en zich afvragen hoe het komt dat wij ons anders gedragen. En dat is een getuigenis van de kracht, die wij uit genade hebben ontvangen. Dus hoe zwakker wij ons voelen, hoe eerder wij tot God moeten roepen om hulp en Hij zal ons genadig zijn en kracht geven.


“Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Korintiërs 12:10 NBG51

God zegent u!

Cherrel50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page