top of page
Search

Dag 16
Geven, meer dan geld alleen


40 en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; 41 en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. 42 Geef hem, die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. Matt.5:40-42

Wanneer het in de Bijbel gaat over geven dan is dat de maatstaf waarmee God rekent:

Je geeft eerst je hart aan Jezus Christus en later begrijp en ervaar je hoeveel Hij voor jou gegeven hebt: ALLES!


Dan begint de weg van geloof en vernieuwing en je geeft Hem steeds meer van je leven.

Je oude natuur was gewend om meestal alleen aan jezelf te denken, maar nu de liefde van God in je hart is uitgestort gaat dat steeds meer invloed krijgen als het goed is.


Het eerste wat je doet is de liefde van God willen delen met anderen. Aandacht geven aan anderen in ziekte, in pijn of verdriet. Je tijd geven. Je zorg geven aan je kinderen.

Het dagelijks leven zit vol met momenten waarop je gelegenheid krijgt om iets te doen waar een ander blij van wordt.


Het Woord van God zegt in Fil. 2:3 en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang,

4 maar ieder lette ook op dat van anderen.

Voor elkaar zorgen, elkaars lasten dragen is ook aandacht geven, bemoediging doorgeven, troost bieden en bidden voor elkaar laat zien wie je bent in Christus.


Het dagelijks leven brengt kosten met zich mee voor de huur, gas, licht en water, verzekering, het huishouden en diverse abonnementen en aan het eind van de rit

kijken we naar wat er nog over is om iets mee te doen of wat we te kort komen, wellicht met een schuld zijn opgezadeld en tekort komen.


We kunnen ervoor kiezen om eerst Zijn koninkrijk te zoeken en Zijn gerechtigheid en al het overige zal ons bovendien geschonken worden Matt.6:33 of we gaan ons zorgen maken en zien geen of moeilijk dat er een uitweg is.


De gehele tienden


10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. 11 Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Here der heerscharen. Mal.3:10-11

De Heer daagt ons uit om Hem te beproeven Wow wie durft? Zaterdag 16 januari j.l. heb ik de uitdaging aangenomen om 6 maanden mijn gehele tienden te geven en zodoende eerst in het Koningrijk van God te investeren i.p.v. te sparen om in de business te investeren die zo de Heere wil per 1 maart echt van start gaat. Zeker weten dat de zegen zal komen op Zijn tijd en manier en dat ik in Zijn bestemming voor mijn leven mag wandelen en Hem zal blijven eren en geven wat Hem toekomt. Doen wat Hij vraagt uit liefde en in gehoorzaamheid zal Hij altijd zegenen:

Meer op Jezus lijken op elke terrein van ons leven. Amen!


B & stay blessed.

Reinier

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page