top of page
Search

Dag 18
Laat de vrede van God De Amachtige Schepper van Hemel en Aarde in je hart zijn.


2 kronieken 7: 14 zeg:

en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

De Heer heeft mij geroepen naar Enschede 10 jaar terug en het maakte me niet uit hoe of wat of ik nou wel of geen huis had ik wist dat de Heer bij machtigen zal zijn om mij te voorzien van onderdak en alle benodigdheden voor het dagelijks leven.


Mijn hart gaat echt uit naar Enschede ik ben diep in de wereld geweest hier in Enschede en God heeft me terug geroepen om Hem te dienen. Want wat ik dacht dat mij leven gaf in de wereld heeft mij echter verderf gebracht. De weg van Christus is smal maar de bestemming waar wij moeten komen is HEAVEN BIJ GOD DE VADER.


Laten we in eenheid bidden en de stad doorgaan dat er echt een opwekking mag gaan plaatsvinden. Zie Jozua 6

Waar God tegen Jozua zegt dat hij om de stad heen moet gaan lopen. God zal voorzien van overwinning. Het gebeurde omdat God zijn belofte altijd nakomt. De muren van Jericho vielen om zonder enig geweld van Jozua en zijn mannen.


Daarom laten wij dat als voorbeeld nemen om samen in 1 Geest te bidden voor deze stad en God groot te maken zodat er doorbraak mag komen in onze stad Enschede. Because many are called but a few are chosen!


One love ️

Brother LuCas


47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page