top of page
Search

Dag 20
Het belang van Discipelschap.


Lezen: Johannes 15:8,16 en Lucas 5:27-32


Iedereen heeft wel een gedachte of een beeld bij het woord discipel, dus om werkelijk het belang van discipelschap te beseffen zullen we moeten kijken naar wat Jezus hier nu mee bedoelde.


Toen Jezus op aarde kwam, kwam Hij alleen, en ook wandelde Hij Zijn eerste dagen in de bediening alleen, maar dat was niet voor lang. Jezus wist dat als Hij het evangelie wilde verspreiden dat Hij volgelingen nodig had.


Wist je dat Jezus Zijn eerste 2 discipelen overlopers waren?

Nou denk je mischien, dat klinkt niet heel aardig maar in Johannes 1:35 kunnen we lezen dat de eerste twee discipelen die Jezus gingen volgen eigenlijk discipelen van Johannes de doper waren.


Zij volgden dus eerst Johannes, maar toen Jezus voorbij kwam stapten ze over naar Jezus.

Een discipel zou je kunnen zeggen is dus in eerste instantie iemand die volgt.


Het woord discipel is dus niet perse verbonden aan Jezus. Als we in de grondtekst kijken dan wordt voor het woord 'discipel' het griekse woord 'mathetai' gebruikt. De letterlijke vertaling van dit woord is 'leerling'. En wat doet een leerling? Makkelijke vraag toch, juist, een leerling 'leert'.


En wat leert een leerling? Dat wat hij van zijn meester (of diegene die hij volgt) leert.

Ten tweede is een discipel dus een leerling.


Het voorbeeld van de eerste 2 discipelen van Jezus is denk ik een heel mooi voorbeeld van het discipelschap dat Jezus voor ons vandaag de dag heeft bedoelt en waartoe Jezus ons oproept in de wel bekende tekst;


“...gaat dan heen en maak alle volken tot Mijn discipelen en leert hen alles wat Ik jou geleerd heb...”.


Als je wordt gediscipeld door een mede gelovige dan leert hij of zij jou alles wat Jezus geboden heeft om te doen. Je volgt en leert een tijd van je mede gelovige en met welk doel? Juist, om uiteindelijk 'over te stappen' en zelf achter Jezus aan te gaan en anderen weer te leren om Jezus te volgen. Discipelschap is volgen, discipelschap is leren, discipelschap is 'gemaakt' worden om een volgeling van Jezus te zijn en anderen te gaan leren dit ook te doen.


Jezus in al Zijn wijsheid en genade heeft ons gekozen om van elkaar te leren wie Hij is om uiteindelijk aan anderen weer door te geven wat we ontvangen hebben. Als de eerste 2 discipelen de waarheid die ze vonden in Johannes de doper niet hadden gevolgt hadden ze Jezus misgelopen.

Ik denk dat we hieruit kunnen leren dat gediscipeld worden door je broer of zus in de Heer een weg is die God met ons kan gaan zodat we klaar zijn om achter Jezus aan te gaan als Hij voorbij komt en ons roept om Hem te volgen en zelf discipelen te gaan maken.


Uitdaging: Ik wil je uitdagen, of je nu onder discipelschap bent of iemand discipeld om de Heer hierin te vertrouwen en je hier opnieuw aan toe te wijden. Jezus is onze Herder, Hij roept ons op om gediscipeld te worden maar ook om discipelen te maken.


Gods zegen!

Ruben

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page