top of page
Search

Dag 4


2 Thessalonicenzen 5:23

Ik bid dat de God van de vrede jullie hele leven heilig maakt. Zodat jullie geest, jullie ziel, en jullie lichaam zuiver blijven. Dan zullen jullie volmaakt zijn als onze Heer Jezus Christus terugkomt.

Vandaag zullen wij het hebben over Geest, ziel en lichaam verband hoe dat werkt overeenkomstig Gods woord.

Het woord ziel wordt door sommigen omschreven als het verstand, de wil en de emoties. Hoewel dat volkomen waar is, is het niet compleet. Het bewustzijn dient eveneens aan deze definitie te worden toegevoegd. De ziel is in wezen wat de meeste mensen de persoonlijkheid noemen. Je kunt zowel je lichaam als je ziel voelen en daar ontvang je voortdurend informatie van.


Bijvoorbeeld, wanneer ik mijn hand op je schouder leg, weet je dat ik je aangeraakt heb. Ik zou je ook blij of verdrietig kunnen maken, of je zelfs pijn kunnen doen zonder je aan te raken, simpelweg door de woorden die ik spreek. Deze woorden worden verwerkt door je verstand, en het resultaat van hun uitwerking wordt vaak geuit via je emoties.

Je voelt moeiteloos aan hoe jouw lichaam zich voelt, wat er in je hoofd omgaat, en welke emoties je beleeft. Echter, met jouw geest ligt dat heel anders. Deze kan op geen enkele natuurlijke manier benaderd worden. Johannes 3:6 zegt, Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Jezus bedoelde dat er geen directe verbinding is tussen de geest en het vlees. Ze zijn nauw met elkaar verweven, maar geest is geest en vlees is vlees.


In het natuurlijke kan de geestelijke wereld niet gezien of gevoeld worden; de enige manier om op een zorgvuldige manier geestelijke waarheid waar te nemen is via de Bijbel. Neem heel eenvoudig Gods Woord tot je en geloof het!


Jezus zei in Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Gods Woord openbaart geestelijke realiteit. Als je wilt weten hoe jouw geest eruit ziet, moet je dat zoeken in het Woord, niet door af te gaan op emoties of andere inzichten. Gods Woord is geest en leven! Wanneer je in de spiegel je gezicht ziet, zie je jezelf niet zoals je werkelijk bent, maar je ziet een reflectie van jezelf.

En zelfs al is het slechts een reflectie, je hebt geleerd het te vertrouwen en te handelen naar wat je ziet. Gods Woord is net als die spiegel, het reflecteert op volmaakte wijze wie je bent in de geest.


Denk aan je ziel als de regelknop van een aftapkraantje. Het regelt de snelheid en de mate waarin de geest in jouw lichaam kan stromen. Wanneer jouw denken vernieuwd is en in overeenstemming is met het Woord, staat de kraan helemaal open.

Maar wanneer het in overeenstemming is met wat je lichaam voelt of wat je emoties ervaren, zal de kraan of dichtgedraaid zijn, of dichtgedraaid worden.

Jouw ziel heeft de macht om iedere druppel leven gevende kracht te allen tijde van je lichaam weg te houden of te verhinderen dat het met dezelfde kracht stroomt die Jezus uit de dood deed opstaan.


Als de kraan open is zul je genezing, bevrijding, zalving, overwinning, kracht, vreugde, voorspoed en nog veel meer ervaren. Dus houd de kraan open!


Ik bid dat deze openbaring over de relatie tussen geest, ziel en lichaam je helpt om je genezing en vrijheid te vinden in Christus en te wandelen in overwinning.


Uitdaging:

Schrijf op tot welke opzichten je bent gekomen.

Neem daarna de tijd in gebed en vraag de Heer om jou Geest, ziel en lichaam in lijn te brengen met wie Zijn woord zegt dat jij bent en hoe Hij over je denkt.

Vraag de heer je te vergeven daar waar je misschien op gevoel of emotie beslissingen hebt gemaakt en vraag hem je denken te vernieuwen in overeenstemming met het woord.


God Zegen,

Mireille

45 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Jennifer Althoff
Jennifer Althoff
Jan 13, 2021

Heel mooi beschreven, heb er heel veel aan gehad, bedank hiervoor zuster Mireille. Goblesses

Like
bottom of page