top of page
Search

Dag 5


Reinigen van je huis

lezen; Jozua 24:2, 15 en Exodus 34:14


In Exodus 34:14 lezen we dat onze God een naijverig God is. De definitie van ‘naijverig’ is;

Iemand iets niet gunnen dat hij heeft dat hij zelf wil hebben. In de grondtekst vinden we hier het Hebreeuwse woord ‘qna’ dat ‘jaloers’ betekend. God is heilig en wil ook als zodanig aanbeden worden. Door het hele oude testament vinden we terug dat God keer op keer Israël wijst op andere goden in hun leven en roept ze op om deze weg te doen uit hun midden. Het is zelfs het 1e gebod dat God gaf aan de Israëlieten wat laat zien hoe belangrijk God dit vindt. Hij is de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde en Hij wil ons rijkelijk zegenen met alle goede dingen van boven maar dit komt ook duidelijk met een oproep om ons leven te heiligen, ons huis te ontdoen van valse goden en afbeeldingen.


De laatste jaren zijn afbeeldingen van Boeddha bijvoorbeeld steeds gewoner in bijna ieder huishouden. Mooi ter decoratie, of misschien wel als bijgeloof voor een voorspoedig leven. Wij moeten ons als kinderen van God distantiëren van deze dingen.


“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beelden maken nog enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is, gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen.” Exodus 20:4, 5

Mensen halen een afgod in huis en beseffen niet dat dit een blokkade is in hun relatie met de levende God en dat dit genezing en de door God beloofde zegen in de weg kan staan. Dit is slechts een voorbeeld van afgoden die we onbedoeld in huis kunnen hebben gehaald. Maar denk ook aan dromen-vangers, tarotkaarten, en andere religieuze relikwieën.


Reinig je huis, ontdoe het van zaken die God jaloers kunnen maken en die een diepere en intiemere relatie met Hem in de weg staan. En weet dat er vergeving is van zonden. Jezus is gekomen om te sterven voor onze zonden en ons te bevrijden van de macht ervan. Zouden wij uit liefde voor Hem niet alles weg doen wat ons zo licht in de weg staat?


Uitdaging:

Ga in gebed en vraag de Heer om je te laten zien of er nog valse goden in je huis zijn en kies ervoor om ze weg te doen. Reinig je huis daarna door het volgende gebed te bidden;


“Vader in de hemel, dank U voor Uw leiding en wijsheid, dank U dat U mij hebt bepaalt bij zaken in dit huis die er niet horen en die mijn relatie met U in de weg hebben gestaan. Vergeef mij dat ik daarin (onbedoeld) heb gezondigd, ik vraag U om een zegen over dit huis en ik verbreek alle consequenties die deze zaken op mijn relatie met U hadden in de naam van Jezus, Amen”


Gods zegen!

Ruben

72 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page