top of page
Search

Dag 7


Herstel van relaties.


Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe , Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. - Romeinen 12:19‭-‬21 HSV

In dit stuk zien wij dat Paulus de mensen oproept om niet te oordelen.

Oordeel is aan God hij zelf zal met je naaste of de persoon dealen die jou heeft pijn gedaan.

Wanneer wij dus zelf oordelen, komen wij in overtreding met wat God van ons vraagt en roepen wij oordeel over onszelf. Heb je weleens mensen horen zeggen dat vergeving en loslaten voor jezelf is niet zozeer voor de ander?


Nou hier zit wat in, want wanneer wij vergeven koppelen wij als het ware ons zelf los van mogelijke oordeel.


In Galaten 6:7-8 staat;

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.


Vergeven is een keuze, het is een handeling die je vooral in geloof moet nemen. Als je dit probeert te doen vanuit rationeel denken zal het niet lukken, want het is een geestelijke principe.


Door het woord van God worden wij aangescherpt met de eerste stap die wij kunnen nemen tot vergeving.


Stap1. Herken wat God's woord zegt.

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. - Romeinen 12:2 HSV

Stap 2. Gehoorzaam het woord van God

Het is geen vraag of je het wil doen of niet het word aanbevolen door de Heer zelf,

Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. - Romeinen 12:20 HSV

Deze tekst verteld mij dat omdat de Heer zelf dit heeft gezegd ik erop kan vertrouwen dat mijn handeling van vergeving iets teweeg zal brengen,

1. Niet alleen voor mij (ik handel dan in gehoorzaamheid) maar ook

2. hoop ik vurige kolen op iemands hoofd. Mijn correcte handeling zal gewetenswroeging brengen bij de ander. En wie weet komt de ander daardoor ook vrij.


Wanneer wij kiezen om niet te vergeven is de kans er dat wij een wortel van bitterheid zullen ontwikkelen in ons hart. Bitterheid word ontwikkeld wanneer wij onverwerkte emoties met ons meedragen vanwege situaties of mensen. Dit word dan deel van je karakter als je hier niet grondig mee dealt.


Hoe weet je of je iemand nou echt hebt vergeven? Een concreet vb.

Door wat je zegt! De woorden die je spreekt zijn in directe connectie met de gesteldheid van je hart.

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. - Lucas 6:45 NBG51

Stap 3. Laat los en je zal. Losgelaten worden


Uitdaging:

Ik wil je uitdagen om je te hart bloot te leggen voor God en bid deze tekst.

Toets mij, Here , en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.

Psalmen 26:2 NBG51


Vraag de Heer je te laten zien wie je om vergeving moet vragen of wie je moet vergeven.


Spreek deze tekst hardop uit tot jezelf, je mag je naam er zelfs bij zetten en laat het woord van God jou genezen, in Jezus naam!


Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden. - Lucas 6:36‭-‬37 NBG51

God's zegen!


Zs. Mireille

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page