top of page
Search

Dag 9Kom in beweging


Mattheus 14:22-23 (HSV)

“En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.”


Jezus had hiervoor grote wonderen verricht. Hij had namelijk meer dan 5000 mensen voorzien in eten, uit alleen vijf broden en twee vissen. En daarnaast genas hij de zieken. Je zou kunnen zeggen dat Hij continu in beweging was. Maar als je aandachtig leest zie je dat hij vaak ‘alleen’ tijd door bracht. Het was Zijn prioriteit om intiem contact te staan met God.


Jezus zegt dat hij niets zonder de vader kan doen (Johannes 5:19). Nog meer dan in het uitreiken naar mensen in nood, ging hij eerst naar de Vader. De eerste stap om in bewegingen komen is naar God.


Persoonlijk vind ik het erg confronterend om mijn emoties te uiten en hulp te aanvaarden.

Al is dit ironisch genoeg voor een lange tijd mijn werk geweest, om de nood van mensen te zien en ze hierin te begeleiden. Ik erken dat ik mij moet overgeven aan God. Om mijn hart volledig te laten zien aan Hem. Zodat hij het kan vormen. En zodat hij mij kan begeleiden.


Uitdaging:

Zit je vast in een bepaalde situatie. Loop je tegen een muur aan? Of zit er een blokkade in je relatie met God? Vraag aan de Heilige Geest om je te openbaren wat er in de weg staat. Laten we ons woord bij de daad voegen


Jakobus 2:14-17


“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.”Blessings

Jonathan


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page