top of page
Search

De Heer zal voor u strijden


13 Maar Mozes zei tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 14 De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. Ex.14:13-14

Het volk van God was net bevrijd uit de slavernij van de Egyptenaren en op reis naar het beloofde land, een betere toekomst, een ander leven. Maar de tegenstanders zaten achter hen aan en voor hen lag de Rode zee als een groot obstakel. Het leek een uitzichtloze situatie, een onoplosbaar probleem. Zelfs na alle geweldige tekenen in vorm van de 10 plagen, waarmee de Egyptenaren waren gestraft, hadden blijkbaar alleen tijdelijk indruk gemaakt op de Israëlieten, want het enige wat ze nu konden bedenken was klagen over de ontstane situatie. Herkenbaar?


Al zo lang lijkt er niets te veranderen, al zo lang hoop je op een wonder, een doorbraak, bevrijding, maar wanneer je bidt en vast lijkt de tegenstand wel erger te worden.

Als kinderen van God, leden van het lichaam van Christus zijn ook wij op reis naar een betere toekomst. Waar we vandaan komen en wat ook ons verleden heeft gebracht aan teleurstelling, een leven in slavernij en soms heel moeilijke omstandigheden: God heeft ingegrepen en door Zijn liefde en genade is hij een werk van vernieuwing en herstel begonnen en zijn we verlost door onze Verlosser en Heiland Jezus Christus. Hij heeft ons de Trooster gezonden om altijd bij ons te zijn, die ons ook kracht geeft om te volharden.

De tegenstander geeft niet op en we hebben een strijd te strijden, maar Gods nabijheid is niet altijd merkbaar en dan komt het erop aan hoe wij reageren.


Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Joh.16:33

Jezus in ons is de Overwinnaar en de kracht die alles te boven gaat is niet eens van ons.

Dat is het geheim om een overwinnend leven te kunnen te midden van moeilijke omstandigheden en persoonlijke strijd of tegenstand.


Wij hebben deze schat in aarde vaten zegt het Woord in 2 Kor.4:7-11

In ons verlangen naar een doorbraak of werkelijke bevrijding, kost het soms tijd, tranen en heel veel moeite van ons uit gezien. Dan kan je op een dieptepunt komen, waarin je keuzes moet maken:

  • 1: Ga ik alleen op God vertrouwen?

  • 2: Ga ik op mijzelf bouwen?

  • 3: Ga ik op anderen bouwen?

  • 4: Ga ik hulp zoeken bij ongelovigen?

  • 5: Geef ik toe aan klagen?

  • 6: Zoek ik troost in verkeerde zaken?

  • 7: Belijd ik dingen waar ik later spijt van heb?

  • 8: Luister ik naar de leugens van de vijand?


Knielen voor Gods aangezicht, alles aan Hem overgeven en loslaten.

“Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing van God zien, die Hij u heden bereiden zal … Ex.14:13a

God maakte het onmogelijk mogelijk! Hij maakt een weg waar er geen weg is! Hij kan voor een oplossing zorgen: Hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. “Zou voor de Here iets te wonderlijk zijn?” De Bijbel staat vol wonderen en tekenen en Hij is de onveranderlijke, Hij blijft Dezelfde in kracht, heerlijkheid en macht.


De Here zal voor u strijden en gij zult stil zijn Ex.14:14

Wow, wat een genade te weten dat God voor ons zal strijden, Zijn engelen zal gebieden, Zijn Naam zal worden geheiligd en Zijn koninkrijk zal komen en Zijn wil zal geschieden in de hemel en op de aarde, wanneer wij belijden: Hij zal het ook voor mij, voor ons doen! Ik geloof dat en ik belijd dat. In Zijn aanwezigheid voor Zijn heilige troon vervult Hij ons met liefde, vrede, geloof, blijdschap, zekerheid. Dan word je stil. Dan komen de tranen. Wanneer het wonder voor je ogen gebeurt, wanneer de doorbraak komt, wanneer je de langverwachte bevrijding wordt ervaren, dan word je stil van verbazing. Heb je zelf niets meer te zeggen


17 De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. Sefanja 3:17

Gebed: Hemelse Vader ik dank u voor Uw liefde, genade en trouw in mijn leven. Hoe ik mij ook voel of hoe moeilijk het soms ook is, wanneer ik naar de omstandigheden kijk of wat mijn eigen verstand mij zegt of wat de leugens van de vijand, die mij onderuit wil halen, met mij doen: Ik kies ervoor om U onder alle omstandigheden te blijven vertrouwen en te belijden dat U voor mij strijden zal, dat U de weg voor mij zal banen.


Here Jezus U bent mijn Verlosser, mijn Vredevorst, mijn goede Herder die voor mij uitgaat en mij zal leiden naar grazige weide en rustige wateren en mijn ziel zal herstellen. Heilige Geest dank U dat U mij leiden zal tot de hele, volle waarheid en dat ik de waarheid zal begrijpen en deze mij vrij zal maken. Ik verlang ernaar om stand te houden en te wandelen in geloof en overwinning, wetende dat God ook voor mij strijden zal, in Jezus Naam! Amen!


Be & stay blessed


Reinier van Es


58 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page