top of page
Search

Geen veroordeling in Christus Jezus


Geen veroordeling in Christus Jezus


Romeinen 8:1 (HSV): Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Geen verdoemenis, geen veroordeling, geen straf. Wat een geweldig vers, wat een heerlijke woorden. Maar dat we niet veroordeeld worden betekent niet dat we onschuldig zijn. We zijn vreselijk schuldig, we hebben de wet van God overtreden door onze slechte verlangens onze slechte gedachten en onze slechte daden.


Wij konden ook niet anders, want de zonde heerste over ons. Maar wat staat er in de Romeinen 5:8 God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wij zijn gerechtvaardigd door Zijn Bloed en worden door Hem behouden van de toorn. God ziet ons nu als goede mensen en als God gaat rechtspreken over deze wereld zullen wij gered worden. Maar dan het tweede deel van het vers: “die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest”


In Johannes 8 staat het verhaal van de overspelige vrouw. Deze vrouw was schuldig aan overspel en de straf hiervoor was de dood. Jezus zegt tegen de wetgeleerden en Farizeeën dat wie zonder zonde is de eerste steen mag werpen. Iedereen loopt weg van het plein en Jezus blijft achter met de vrouw. Dan zegt hij tegen haar:

“ook ik veroordeel je niet, ga heen en zondig niet meer!”

Wij waren in de macht van de zonde en de dood, maar door de Heilige Geest zijn we uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus ontvangen we het eeuwige leven.

We zijn niet langer in de macht van de zonde, want Jezus heeft de zonde verslagen en nu kunnen we leven zoals God het wil. De zonde regeert niet meer in ons leven.

Dit betekent niet dat we nooit meer zullen zondigen, want we leven in een sterfelijk lichaam waar we nu nog strijd hebben met verkeerde verlangens en slechte gedachten. Maar we worden niet meer geleid door onze zondige verlangens maar door de Heilige Geest die ons helpt om het goede te doen en ons van binnen transformeert.


Heer, wij bidden U: laat uw Geest ons leven doorstromen, laat ons vruchtbare ranken aan de wijnstok zijn. Soms kunnen wij elkaar niet luchten of zien. Wij bidden U: geef ons liefde. Soms zitten we in de put en vliegen we tegen de muren op. Wij bidden U: geef ons blijdschap. Soms schelden we elkaar de huid vol, maken we ruzie, verklaren we elkaar de oorlog. Wij bidden U: geef ons vrede. Soms zijn we kortaangebonden, drammerig en driftig. Wij bidden U: geef ons lankmoedigheid. Soms zijn we nors, niet erg gastvrij en zelfs vijandig. Wij bidden U: geef ons vriendelijkheid. Soms zijn we schijnheilig. Soms zijn wij ronduit slecht. Wij bidden U: geef ons goedheid. Soms komen we niet na wat we beloofden en laten we elkaar in de steek. Wij bidden U: geef ons trouw. Soms zijn we hardleers, hardvochtig en hardnekkig. Wij bidden U: geef ons zachtmoedigheid. Soms zijn we grenzeloos onvoorzichtig en hebben we onszelf niet meer in de hand. Wij bidden U: geef ons zelfbeheersing. O God, laat de vrucht van de Geest overvloedig in ons groeien, zodat de mensen kunnen proeven dat U liefde bent. Amen


Mark Appelhof

50 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page