top of page
Search

God van Wonderen


God van Wonderen


Psalm 72:18

18. Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen.


Soms hopen we op een wonder. Ook met deze vasten hopen we dat God ons aanraakt en transformeert. Het draait niet altijd om een fysiek wonder, maar om een innerlijk wonder, dat diep van binnen moet plaatsvinden.

Denk daarbij aan een slechte gewoonte, een emotionele pijn of een verwonding van het hart; diepe genezing kan enkel plaatsvinden door een wonder van God.


Maar wanneer we hopen op een wonder verwachten we die dan ook echt? Bereiden we ons van binnen niet al voor op een mogelijke teleurstelling; dat God niet doet waar wij Hem om vragen?


De manier waarop wij naar onze omstandigheden kijken is niet te vergelijken met de manier waarop God ernaar kijkt.


In Mattheüs 17 gaat Jezus de berg op. Hij neemt Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee (vs 1). Voor hun ogen verandert Hij van gedaante (vs 2).

3. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, en een voor Elia. 5. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! 6. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.

7. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet bevreesd.

8. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen.


Petrus zegt in vers 4 dat het goed is dat hij, Jakobus en Johannes er zijn. Petrus denkt te weten waar God mee bezig is. Hij denkt dat God zit te wachten op 3 tenten. Herkent u dat? Dat we zelf al invullen wat God moet doen in de situatie. We hebben het hele verhaal vast uitgedacht voor Hem. God hoeft enkel nog de laatste stap voor ons te zetten.

In dit voorbeeld ‘weet’ Petrus al wat God aan het doen is, alleen pakt God de regie weer terug in vers 5: Dit is Mijn geliefde Zoon, .. Luister naam Hem!


God laat zien dat Zijn perceptie alles overstijgt. Hij weet wat Hij doet. Hij heeft de controle.


Ik wil u bemoedigen in deze vaste periode om vast te houden aan uw geloof in onze Heer. Wanneer u wordt overmand door negatieve gevoelens en gedachten dat Hij is degene die wonderbaarlijke verandering brengt in uw leven. Wat Hij van u vraagt is om op Hem te vertrouwen. Alles begint bij ons eigen geloof.

Mattheüs 9.29 Het zal u gaan naar uw geloof.


Gebed

God van Wonderen helpt U ons om in deze periode van vasten standvastig te staan in ons geloof. We bidden voor een innerlijke transformatie. We willen er anders uitkomen aan het einde Heer. Help ons te volharden in bidden en vasten. Versterkt U ons geloof Heer. Helpt u ons om te vertrouwen op Uw wonderbaarlijk hand in onze gebeden. Wij bidden voor een doorbraak Heer. Opdat Uw heerlijkheid de wereld in mag gaan door ons heen in de Naam van Jezus Christus.


Psalm 72.19

Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen.


Wees gezegend.

Frank


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page