top of page
Search

Proclamatie van het bloed van Jezus!


Proclamatie van het bloed van Jezus!

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.” Openbaring 12:11

Om iets te kunnen begrijpen van de diepte van deze tekst zullen we terug moeten gaan naar het oude testament en de betekenis van bloed en de bedoeling van God ermee moeten belichten. In het oude testament werd bloed op verschillende manieren door God gebruikt; ter bevestiging van een belofte of een verbond (Genesis 15, Exodus 24:8). Ter bescherming tegen de verderver, (Exodus 12:7, 22-23), om te reinigen (Leviticus 14:14,) en ter verzoening/vergeving van zonden (Leviticus 4,5 en 6).


Steeds weer moest er een offer worden gebracht, een dier worden geslacht, om een verbond te sluiten, zonden te vergeven, om te beschermen en te reinigen zodat wij rein konden staan voor God. Maar God had een ander plan, en een heel nieuw verbond voor ogen. Een plan dat voor eens en voor altijd zou afrekenen met de gevolgen van de zonde.

In Jeremia 31:31-34 lezen we over de belofte van God over een nieuw verbond.


“Zie de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat ik met het huis van Israël en Judea een nieuw verbond sluiten zal….…want Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken.”

En 2000 jaar geleden sloot God dit nieuwe verbond, met het volk Israël (en ook met een ieder buiten het huis van Israël die het in geloof wil ontvangen, zie o.a. Handelingen 11:18), door het ultieme offer te brengen, Zijn zoon Jezus werd als een smetteloos Lam aan het kruis geofferd. Zijn bloed werd vergoten om voor eens en voor altijd de eis van de wet te vervullen. De eis van de wet dat er geen vergeving van zonde en reiniging mogelijk is zonder bloedvergieting.


“……en nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” Hebreeën 9:22

“Want dit is het bloed van Mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Mattheus 26:28

Nu terugkomend op de proclamatie van het bloed van Jezus, wat houdt dit in? Het bloed van Jezus heeft gevloeid om; 1. ons te reinigen van alle zonden, 2. onze zonden te vergeven en ons te genezen, 3. het nieuwe verbond tussen ons en God te bevestigen, en 4. als wacht te staan tussen ons en de verderver.


In Openbaring 12:11 staat;

“…ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam.”

Wie hebben wij dan overwonnen? Onze vijand, de aanklager van de broeders, de duivel, hij die ons aanklaagt bij God vanwege onze zonden is ontwapend door het bloed van Jezus. Onze vijand die vanaf het begin van de schepping al voornemens was om ons te scheiden van God door ons te verleiden tot zonde is ontwapend door het bloed van Jezus. En dat is de kracht van ons getuigenis, dat is wat wij mogen proclameren! Jezus heeft het volbracht 2000 jaar geleden aan het kruis op Golgotha, het is aan ons om dit offer te accepteren en ons te beroemen op dit offer.


Het is belangrijk om deze wetenschap ook als proclamatie uit te spreken, zoals je in de rechtbank je verweer hardop uitspreekt zo kunnen wij ook tegen de aanklacht van de vijand onze vrijspraak uitspreken. Het is het woord van ons getuigenis! Spreek dit uit zo vaak als je wordt aangeklaagd door de vijand, het is de vrij brief om in geloof tot onze God en Vader te komen (Hebreeën 10:19). Er is geen veroordeling meer voor wie in Jezus Christus zijn (Romeinen 8:1).


Zeg het hardop in geloof:

Het bloed van Jezus heeft gevloeid om mijn zonden te vergeven, mij te reinigen van alle ongerechtigheid, het nieuwe verbond tussen mij en God te bevestigen en de macht van de vijand over mijn leven te verbreken. Ik neem dit aan in de naam van Jezus. Amen!


Gods zegen!

Ruben


274 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page