top of page
Search

Stay on Course!
Stay on Course! Gods plan met ons leven is persoonlijk en ligt vast.

“Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeziers 2:10

Hou vol! Mijn plan met jullie staat vast! Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Doorsta de beproeving van je geloof, het is onderdeel van Mijn plan zegt de Heer. Het is bedoelt om jullie te louteren, klaar te maken voor wat komen gaat. Alles is van voor de grondlegging van deze wereld al gepland zodat jullie in liefde en eenheid met elkaar zouden wandelen, dat jullie een afspiegeling zouden zijn van Mijn heerlijkheid. Dat Mijn Zoon aan wie alles is onderworpen door jullie heen zichtbaar zal worden. Strijd de goede strijd van het geloof, biedt weerstand aan de duivel, leg af alle leugens en kwaadsprekerij. Breek met zonde in je leven. Mijn zegen ligt klaar maar de zonde blokkeert de ontvangst. Leg het af, zegt Jezus, breng het naar het kruis en wandel er niet meer in.

Verlang zoals pasgeboren baby's die krijsen voor moedermelk naar het woord van God. Het woord is waarheid, het woord louterd, het woord is als een tweesnijdend zwaard en het snijd vanéén ziel geest en lichaam en openbaart de overleggingen van het hart. Zonder voeding sterft alles wat leeft. Je kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Jullie verlangen naar doorbraak. Ik verlang het nog meer zegt de Heer. Jullie verlangen komt niet eens in de buurt van Mijn verlangen jullie te geven wat je vraagt. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Niets ontgaat Mij, niets is voor Mij verborgen en Mijn plannen staan vast zegt de Heer. Grote dingen zullen gaan komen. Een opwekking als nooit tevoren, een laatste oogst die alle andere zal overtreffen. Ik heb jullie uitgekozen, niet jullie Mij. I NEED YOU TO GET SERIOUS WITH ME. Geef Mij het beste van je tijd, het beste van je geld, leg je leven als een offer op het altaar. Geen consessies meer, de tijd van consessies is voorbij. Ik zal gaan met hen die bereid zijn hun leven af te leggen voor Mij, hen die daadwerkelijk hun leven willen verliezen om het in Mij te vinden. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven zegt Jezus. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Zoek Mij! ZOEK MIJ! Al ware het goud of zilver, zoek Mij als nooit tevoren, en Ik zal Mij laten vinden. Er is geen grens aan Mijn macht, er is geen grens aan Mijn liefde. Kom toch tot Mij jij die vermoeit en belast bent Ik, Ik zal je rust geven. Ik zal je sterken, Ik zal je leiden met Mijn heilrijke rechterhand. Ik zal je geven de wensen van je hart. Ik zal je hart zuiveren van alles dat er niet in hoort en je heilige verlangens geven. Ik zal bij je komen en Ik en de Vader zullen in je hart komen wonen. Wees genezen, want Ik heb je al genezen. Alles is al volbracht toen Ik stierf aan het kruis voor jou zonden zegt Jezus. Ontvang het in geloof, ontvang het in Mijn naam. Maak jullie klaar voor wat komen gaat. Bereid je voor, zoals een reiziger die een lange weg moet gaan zich voorbereid. Wacht niet totdat je het ziet gebeuren, maar maak jullie klaar. De tijd is nabij dat ik Mijn oordeel over deze wereld brengen zal en Ik zal rechtvaardig oordelen. Een ieder naar Zijn werken en voor jullie die in Jezus Christus zijn door genade. Vergis je niet, de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Jullie zijn Mijn arbeiders, stuk voor stuk getraind en samengebracht voor het werk dat komen gaat. Zorg dat je klaar bent, doorsta de test van je geloof. Onderwerp je aan de beproeving, deze vormt je naar Mijn beeld en is bedoelt om je dieper in relatie met Mij te brengen. Begrijp toch dat ik je de verlangens van je hart niet geven kan als je nog niet klaar bent om te ontvangen. Zoek Mij, luister naar Mij, gehoorzaam Mij. De geestelijke doorbraak waar je zo naar verlangt is een gevolg van de gehoorzaamheid aan Mijn woord. Als je weet wat je doen moet, stel dan niet uit tot morgen! De tijd drinkt en er is nog zoveel werk te doen. Wees allert, de vijand gaat rond als een brullende leeuw omdat hij weet dat ook zijn tijd gekomen is. Trap niet in zijn leugens, laat je niet misleiden door begeerlijke verlangens die hij je influisterd. Hij is de vader van de leugen en kent geen andere tactiek dan misleiding. Vul jezelf niet met zijn creaties, met het vuil van deze wereld. Alles wat hij creeerd is gemaakt om te misleiden. Jullie te misleiden zodat je je tijd en energie verspeeld en de wereld te misleiden zodat ze Mij niet vinden. Jullie zijn het licht van de wereld. Volg Mij, ken Mij, zoek Mij. Geloof is niet een bijzaak, Ik ben niet gekomen om als extra te worden toegevoegd aan jou leven. Ik ben jou leven!. Je zult nooit leven zonder Mij. Sluit alle kanalen van vuiligheid in je leven. De begeertes van het vlees, de onreine verlangens van deze wereld. Gooi weg, sluit af, vergeef en ontvang Mijn genezing. Zie Ik kom spoedig. Nog een korte tijd en deze wereld is niet meer. Kom in de stilte met Mij. Ik zal tot je hart spreken, Ik zal je stap voor stap laten zien wat te doen. De tijd van halfhartigheid is voorbij. Wie niet voor Mij is, is tegen Mij, wie niet zijn kruis opneemt (sterft aan zichzelf) en achter Mij komt zal het leven niet vinden. Smal is de weg naar het leven. Weinigen zullen deze weg vinden. Dit is Mijn roep aan jou. Wil je Mij volgen? Wil je Mij werkelijk volgen? Ik wacht op jou

Gods zegen!

Ruben Berghuis

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page