top of page
Search

Van Chaos naar Orde.“…want God is geen God van wanorde, maar van vrede.” 1 Korintiërs 14:33

Wie verlangd er niet naar orde en structuur in het leven. We kennen allemaal denk ik wel een vorm van chaos in ons leven, chaos in je denken, chaos in je huishouden, chaos in je emoties, chaos in je financiën, chaos in je tijdsverdeling, chaos in je administratie, chaos in je relaties. Chaos, een situatie waar alles door elkaar ligt, wanorde, warboel, troep, bende, desorganisatie, ongeordend… Chaos in ons leven heeft vaak een oorzaak, en een gevolg. Het gevolg kennen we maar al te goed, onrust, stress, frustratie, onmacht, boosheid, falen, negatieve emoties die vaak nog meer chaos tot gevolg hebben. Vaak een neerwaartse spiraal waar we door jaren heen soms in lijken te verdrinken. Of ben ik de enige? Het gevolg van chaos uit zich meestal in onze emoties, en dan zelden positief. Laten we eens kijken naar de bron van alle chaos.


“God schiep de mens, naar Zijn beeld schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen.” Genesis 1:27

Wij lazen in Korintiërs al dat God een God van orde is. Chaos is niet iets wat in Zijn woordenboek voorkomt. Hij laat niets aan toeval over en alles kent Zijn tijd, structuur en plaats. En wij, jij en ik, zijn geschapen naar Zijn beeld. Wat doet dan deze chaos in ons leven?? Om dat te begrijpen moeten we terug naar de zondeval, de dag waarop satan Eva misleide en Eva vervolgens Adam overhaalde om ongehoorzaam te zijn aan God. De perfecte orde en structuur van Gods schepping verviel ineens in wanorde. Er kwamen negatieve emoties (schaamte en angst, schuld) maar ook de schepping onderging een transformatie, de aardbodem werd zelfs vervloekt (Genesis 3:17). Dorens en distels bedekten de natuur, mens en dier gingen doden om te eten, en Adam en Eva konden niet meer wandelen in de rust met God. Chaos was daar…


Het was ongehoorzaamheid aan God dat verval bracht in deze wereld. De emotie, de begeerte, om aan God gelijk te zijn verleide de mens en bracht daarmee de schepping in verval. En dat is niet meer veranderd sinds de zondeval.


“Want wij weten dat de schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” Romeinen 8:22

Nu even terug naar onze eigen chaos, misschien ben je de strijdt ertegen al wel aangegaan en heb je de nodige frustratie al opgelopen van constant maar weer in dezelfde chaos terug te vallen. Het is daarom goed, om naast de strijd tegen je chaos op welke gebied dan ook aan te gaan, ook te kijken wat de oorzaak is van de chaos in jou leven.


We weten inmiddels dat het een gevolg is van zonde, en ja, ook de chaos in ons eigen leven op welk gebied dan ook, is een gevolg van zonde die we in ons leven hebben toegelaten, of die ons door anderen is aangedaan. Een mislukte opvoeding waarbij je niet de liefde en geborgenheid kreeg waar je zo naar verlangde, misbruik in welke vorm dan ook door onszelf of anderen, het stellen van verkeerde prioriteiten, de oorzaken zijn legio. Vaak ernstige verwaarlozing van onze emotionele behoeftes door onszelf of door anderen. Maar weet dit;


“De chaos hoeft niet te blijven, de chaos is geen eindpunt!”

3 dingen zijn heel belangrijk om uit de chaos te komen, en hier zal ik morgen op de Zoom-meeting wat dieper op in gaan;


1. Betrek God in je chaos alvorens ermee aan de slag te gaan.

2. Beleid je zonden, verleden, heden, verborgen en zichtbaar.

3. Ga aan de slag!


Onze Schepper, onze Maker, onze Vader, weet alle dingen. Hij kent de bron van je chaos, Hij kent je hart hierin en weet de weg eruit. Hij heeft door Jezus Christus Zijn volmaaktheid weer op aarde gebracht, Hem geofferd aan het kruis, zodat wij bevrijdt kunnen worden van de zonde, en ook de gevolgen ervan. Bid onderstaand gebed om de Heer te betrekken bij de chaos in je leven, en kom morgen online om meer te leren over de weg van Chaos naar Orde!


Hemels Vader, dank U wel dat ik door Jezus Christus in vrijmoedigheid bij U mag komen, Vader ik vraag U in de naam van Jezus om mij te helpen om mijn leven in alle facetten terug te brengen naar de orde die U van voor de grondlegging van de wereld al voor mij had bedoelt. Openbaar mijn welke zonde de oorzaak is van de chaos in mijn leven zodat ik deze zonde kan brengen onder het bloed van Jezus Christus ter vergeving, en Vader ik vraag U om kracht, wijsheid, inzicht, bereidvaardigheid en waar nodig hulp om Uw scheppingsorde weer terug te brengen in mijn leven, zodat U ermee verheerlijkt wordt, en ik ermee gezegend ben. In Jezus naam vraag ik U dit!

Amen!


Gods zegen!

Ruben

59 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page