top of page
Search

Wees sterk en moedig

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en wordt niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat. Jozua 1:9


Jozua werd door God geroepen als nieuwe leider van het volk Israël nadat zij 40 jaar in de woestijn hadden gezworven en de generatie die geen geloof had en de negatieve boodschap van de verspieders hadden geloofd, over de reuzen en versterkte steden en zich voelden als sprinkhanen in hun ogen, waren overleden.


Jozua en Kaleb waren de enige twee verspieders met een andere geest die God wel geloofden en vasthielden aan Zijn beloften.


Mozes was overleden en Jozua stond een enorme uitdaging te wachten om het beloofde land te betreden en het in bezit te gaan nemen. Wanneer Jozua in eigen kracht deze taak zou moeten volbrengen zou de missie dan slagen?


Wanneer jij voor een nieuwe uitdaging staat of met een probleem worstelt dat al zo lang een deel van je leven is, waar vertrouw jij dan op? Je eigen kracht, je eigen plan of een ander mens?


God bemoedigt Jozua door heel persoonlijk tot Hem te spreken en vandaag doet God het opnieuw: “Heb ik je niet bevolen: wees sterk en moedig”

Wees niet bang, bezorgd, raak niet in paniek, geloof de leugens van de vijand niet, het commentaar, de kritiek van anderen, het advies van goddelozen niet …


“Vertrouw op de Here met uw hele hart en steun op uw eigen inzicht niet Spr.3:5

Gebed:


“Hemelse Vader ik wil U vertrouwen op U, en dank U dat U met mij bent, in al mijn moeilijke omstandigheden. Ik wil belijden dat U mijn hoop, mijn kracht, mijn hulp, mijn vreugde bent.”

Mijn geloof en mijn vertrouwen stel ik op U alleen. Dank u voor mijn broeders en zusters dat wij elkaar kunnen bemoedigen, opbouwen en versterken door met elkaar te praten, maar samen te bidden en al onze vreugde en zorgen bij U mogen neerleggen.

JA! Ook ik wil sterk en moedig zijn, in Jezus Naam. Amen!


B & stay blessed

Reinier


34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page