top of page
Search

Wordt Geest vervuld
Handelingen 4:31

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Gevuld zijn met de Heilige Geest is geen eenmalige ervaring. Er zijn meerdere manieren, zoals het staat in efeze 5:18


En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest.

Het eerste wat je zou moeten weten is dat de inwoning van de Heilige Geest voor alle opnieuw geboren gelovigen is, het is een blijvend geschenk.(efeze 1:13,14 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid)


Maar om vervult te zijn met de Heilige Geest is het weer anders (efeze.5:18) met andere woorden: zondig niet, maar word vervuld met de Heilige Geest. Ook als je Christen bent kan je zondigen, en op het moment dat je zondigt, kan je niet vervuld worden met de Heilige Geest, ook al woont Hij in jou, en omdat je zondigt, bedroeft het de Heilige Geest in jou, en dan zal je de Heilige Geest uitblussen 1 thess.5:19.


Dus als je vervuld wil worden met de Heilige Geest, moet je je onderwerpen aan God, en volledig overgeven aan Zijn wil en heilig leven. Als je op deze manier leeft, rechtvaardig, heilig en naar Gods wil, dan kan de Heilige Geest in en door jou heen werken.

Vervullen met de Heilige Geest, hoe doe je dat?

  • Loop weg van elke zonde in je leven, leef rechtvaardig en heilig.

  • Vraag God om jou te vullen met Zijn Geest.

Luc. 11:13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden.
  • Je hebt volledige toewijding nodig. Je moet elk aspect van je leven volledig aan God overgeven.

  • Blijf voortdurend onder controle van de Heilige Geest. (efeze 5:18) Als je dronken wordt, ben je als een ander persoon, omdat de alcohol jou, je acties en zelfs je gevoelens beheerst, omdat je nu vol alcohol zit.


Maar dat is wat de Heilige Geest zou moeten doen, de Heilige Geest zou je moeten vullen! Dus laat de Heilige Geest voortdurend in jou en door jou heen werken, door je eigen gevoelens, je eigen wil, je denken, je acties, je verlangens, beslissingen, kortom je hele leven sturen.


Zo leef je in Gods wil, 1 kor.2:11

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

De enige manier om de wil van God echt te onderscheiden, is door voortdurend in de Geest te wandelen en door in de Geest te leven

Een geweldige manier om God te vragen je te vullen met Zijn Heilige Geest is door te bidden en te vasten!


Blessings Gwendolyn

48 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Wat een waarheid en wat een kracht:

Like
bottom of page